Ecigg & ejuice

Sedan 2012 har antalet rökfria universitet i USA Mer än tredubblats, och ändå innehåller 1 av 6 av sådana campus fortfarande inte ecigg i den ekvationen.

Det är problematiskt, säger forskare, för medan normal cigarettrök kan innehålla mer giftiga ämnen, tyder nya bevis på att e-cigarettmoln fortfarande kan utsätta åskådare för nikotin, tungmetaller, ultra fina partiklar, flyktiga organiska föreningar och andra giftiga ämnen.

Idag är e-cigg och elcigg den vanligaste formen av tobaksbruk bland ungdomar, till stor del eftersom de har marknadsförts som ett säkert alternativ till vanliga cigaretter.

I en 2017-rapport från US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) sa mer än hälften av mellan-och gymnasieelever att de hade blivit utsatta för utsläpp av tobaksprodukter i inomhus eller utomhus offentliga platser.

Den amerikanska KirurgGeneralen har kallat ökningen av elektronsik cigarett bland ungdomar en folkhälsoepidemi, och forskare är oroliga för att det skulle kunna vända årtionden av hårt arbete med tobaksbruk.

Termer som “billig e juice“, som tenderar att dämpa risken för begagnade exponering, kan mycket väl bidra till en sådan utbredd användning.